به سایت آموزشی زیست کده خوش آمدید

شاید بیشتر شما عزیزان از تصویر بالا متوجه موضوع امروزمون شده باشید. موضوع ما دربارۀ یاخته های عصبیه و کلاً میخوایم ببینیم داخل دستگاه عصبی چه خبره.

امیدوارم که مطالب براتون مفید باشه و از زیست خوندن لذت ببرید!

دستگاه عصبی یکی از 10 دستگاه بدن میباشد. این دستگاه از بافت عصبی ساخته شده که این بافت هم از یاخته های عصبی و نوروگلی ها یا سلول های پشتیباناته شده که در پایین به توضیح بیشتر دربارۀ آنها میپردازیم.

  1.نورون ها

 • نام یاخته:نورون

 • ماهیت:الکتریکی

 • بافت ساخته شده توسط یاخته:بافت عصبی

 • توضیحات بیشتر

  2.سلول های پشتیبان

 • نام یاخته:سلول پشتیبان(نوروگلیا)

 • ماهیت:الکتریکی

 • بافت ساخته شده توسط یاخته:بافت عصبی

 • توضیحات بیشتر